Góc lập trình

Hàm mã hóa mật khẩu cho twig

Tác giả: Mrducz95 Lâu nay thấy tình hình soi pass trên tiaxgame diễn ra khá phổ biến. Mình nghĩ tại ...

Code Blog Dorew siêu nhẹ cho Wap4

Chả là về wap4 Dai có 2 code (nhưng không khác biệt lắm =)) - giống code còn lại 85% ), nay cũng khô...

Inner Class

[img]https://i.imgur.com/2fX6mbl.jpg[/img]Inner Class là gì?Inner Class là một khái niệm chỉ về một ...

Code game xếp chữ cho Wap4

Code này mình viết và test khá là ok. Chỉ có điều là khi bạn đang chơi mà thoát khỏi trang thì khi b...