Code chat Wap4 Johan

- Đây là code xàm đú theo phong trào "Tâm sự ẩn danh" troll15


- Chat không cần nhập tên qoopepe2


- Giao diện materialize (đạo)


- Phòng chat ajax gửi nội dung không cần reload của poker.


- Thêm bộ bbcode và smile tách từ Jekyll


DownloadNguồn: Dai .