Gió đêm

Tác giả: Dai

Giới thiệu:

Những phút yêu đương tôi xin gửi lại.

Về những lời hứa hẹn một mai, xin người quên hết.

Tình này đã chết đừng níu, đừng giữ làm chi.

Và một mai khi nắng đến.

Xin ta chớ còn yêu nhau.