Tạo website với Jekyll

Giới Thiệu Về Jekyll

Một cách ngắn gọn, Jekyll là công cụ sinh ra website tĩnh (static website), phù hợp việc tạo các website cá nhân, blog, trang tài liệu. Bạn có thể tùy biến đủ kiểu với website của mình và lưu trữ nó trên chính Github - dịch vụ lưu trữ mã nguồn một cách hoàn toàn miễn phí. Một ưu điểm nữa là web tĩnh sẽ cho phép website của bạn miễn nhiễm với các mã độc, nếu dùng github pages thì chấp DDOS (có Github bảo kê).

Jekyll rất đơn giản - Dái confim qoopepe15


Theme Jekll Đơn Giản

Demo: https://gingnero.github.io/jekyll-one

qoopepe11

Github: https://github.com/GingNero/jekyll-one


Đặc điểm: chả có đặc biệt gì cả qoopepe14

Lúc em post bài tiếp theo sẽ dùng cái này :D


Nguồn: Dai .