Code Forum MBlogBB Old Version Cho Wap4

Đây là code forum dựa trên nền code blog triky.ga troll9


Đầu tiên, nói về xì tai. Xì tai mặc định gần giống với ovigame. Nhìn cũng khá là oke ha. Về chức năng của thành viên thì có thêm 1 xì tai tùy chọn nữa, là xì tai gần giống với modjohn.

Tiếp theo là chức năng ha. Như 1 forum thông thường: thông báo, tin nhắn, đăng nhập, đăng xuất, đăng kí, chuyên mục... Ở đây thì cũng có cấp bậc búa rìu, điểm tín nhiệm (BQT like mới được cộng điểm), tuy nhiên thì mình chưa có mod xong phần bang hội, nên thay vào đó là tên cấp bậc ha, tương tự với búa rìu vậy đó. Hệ thống giải trí cho thành viên: nhận quà hằng ngày, mua vip, pro, nông trại (@tuankill), đào vàng, đập trứng, ngân hàng, color switch (@poker)...


Một số chức năng khác:

- Chatbox autoload (có thể thay đổi thành chat thường ở Admin CP)

- Hoạt động gần đây ở trang chủ

- Một số tiện ích như là: tool chuyển kí tự sang mã hóa md5 (@poker), giải pt bậc hai, lấy ảnh nhân vật avatar/ninjaschool, rút gọn link (@dat2013), chụp màn hình wap/web...


Demo: không còn

Một số hình ảnh:


HDSD: Trong tệp nén, và vào custom data tạo thêm 1 entry có nội dung như sau:

Entry: tb_chu_de_moi

Data: []


Và cuối cùng là code:

Download