Code PasteShr - Lưu trữ văn bản

Pasteshr là một tập lệnh cho phép bạn lưu trữ bất kỳ văn bản trực tuyến nào để chia sẻ dễ dàng. Ý tưởng đằng sau kịch bản là giúp mọi người chia sẻ số lượng lớn văn bản trực tuyến thuận tiện hơn.


Đặc trưng

Bootstrap 4+
Giao diện đơn giản và đáp ứng
Vật liệu thiết kế
Dễ cài đặt
Hơn 150 ngôn ngữ cú pháp khác nhau
7+ Cú pháp làm nổi bật cú pháp cho PrismJS (mặc định, tối, nhút nhát, okadia, vui nhộn, ánh sáng mặt trời, tối mai, hoàng hôn)
25+ Skntax Highlighting Skins cho Ace Syntax Highlighter
Biên tập viên Ace
Mật khẩu được bảo vệ
Bột nhão được mã hóa
Bột nhão chưa niêm yết
Bột nhão riêng
Dán hệ thống hết hạn
Tự hủy bột nhão
Giới hạn dán hàng ngày cho người dùng được ủy quyền và trái phép
Chia sẻ bột nhão trên mạng xã hội
Nhúng, tải xuống, in bột nhão
Bột nhão
Báo cáo dán rõ ràng
Mạng xã hội (Đăng nhập Facebook / Twitter / Google)Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Disqus / Hệ thống bình luận tùy chỉnh
Bảo vệ captcha vô hình / tùy chỉnh
AdBlocks - Quản lý quảng cáo để quảng cáo
URL thân thiện với SEO
Sơ đồ trang web được tạo tự động
Quản lý người dùng
Bảng quản trị để quản lý bột nhão, cú pháp, người dùng, trang, ngôn ngữ, bản dịch và các cài đặt khác
Trang hồ sơ người dùng
Trang dán xu hướng (ngày, tuần, tháng, năm)
Mã QR để chia sẻ
Trang web & Dán bố cục trang
Không có Captcha cho tính năng người dùng đăng nhập
5 màu da khác nhau
Tự động phê duyệt tính năng người dùng
Tính năng hạn chế thời gian để hạn chế giữa việc tạo dán
Và nhiều cái khác.

Demo

User Login – http://pasteshr.com/login
Demo username –[email protected]
Demo password – demo123
Admin Panel – http://pasteshr.com/admin/login
Admin username –[email protected]
Admin password – admin123
Yêu cầu
PHP 7.1.3 trở lên
MySQL 5. * trở lên
Máy chủ web Apache
kích hoạt fopen
Phần mở rộng PHP OpenSSL
Phần mở rộng PDO PHP
Phần mở rộng PHP chuỗi
Phần mở rộng mã thông báo PHP
Phần mở rộng PHP XML
Tiện ích mở rộng PHP
Phần mở rộng JSON của JSON
Phần mở rộng PHP BCMath
PHP 7.1.3 trở lên
MySQL 5. * trở lên
Máy chủ web Apache
kích hoạt fopen
Phần mở rộng PHP OpenSSL
Phần mở rộng PDO PHP
Phần mở rộng PHP chuỗi
Phần mở rộng mã thông báo PHP
Phần mở rộng PHP XML
Tiện ích mở rộng PHP
Phần mở rộng JSON của JSON
Phần mở rộng PHP BCMath

Yêu cầu

PHP 7.1.3 trở lên
MySQL 5. * trở lên
Máy chủ web Apache
kích hoạt fopen
Phần mở rộng PHP OpenSSL
Phần mở rộng PDO PHP
Phần mở rộng PHP chuỗi
Phần mở rộng mã thông báo PHP
Phần mở rộng PHP XML
Tiện ích mở rộng PHP
Phần mở rộng JSON của JSON
Phần mở rộng PHP BCMath


Download


Cập nhật ngôn ngữ Vietnamese (Việt hóa bởi datlechin)

Download


Nguồn: datlechin - v4u.vn