Code Wapbuilder Vcom by DucNghia

Tính năng :
- Park Domain ( chuẩn 100% Cpanel)
- Editor Như Cpanel 11 :
+ Lưu code ajax click phát lưu luôn
+ Phân chia dòng,check lỗi như cpanel 11
+ tự động gõ thêm kí tự,ví dụ gõ thì sẽ tự động hiển thị luôn.
Tính năng tạo CSS cho từng web
+ cũng dạng editor hiện đại luôn,tự động thêm kí tự,màu sắc khi viết.

Database
- data/incfiles/classes/.func.php
- database.php
- Park Domain
+ FOLDER DATA tìm file tenmien.php edit Tài khoản,mật khẩu IP server
+ Trỏ dns subdomain về folder Data !
+ pass data : ducnghia


Một vài hình ảnh demo:


Nguồn,Mod Bởi DucNghia - DucNghia.Name.Vn

Download