Code Link Protect Groups Facebook By Chuoi

- Chức Năng Chính :
+ Phải Là Thành Viên Của Nhóm
+ Phải Like Và Bình Luận Mới Có Thể Mở Link
+ Khóa Link Bằng Mật Khẩu ( Không Khóa Có Thể Để Trống Lúc Tạo Link )
- Đề Mô Ảnh :
+ Trang Trước Đăng Nhập :

+ Sau Đăng Nhập :

- Danh Sách Bài Viết :
+ Hiện Lượt Likes Và Lượt Bình Luận
+ Hiện Thời Gian Đăng Bài , Ảnh Người Đăng Và Hiện Tên Người Đăng Bài

- Tạo Link Protect :
+ Giao Diện Tạo Link :

+ Giao Diện Khi Tạo Thành Công :

- Link Protect Khi Đăng Lên Nhóm Facebook :

- Link Khi Tạo Thành Công :


Code bởi Củ Chuối - V4u.vn

Download