P18 - Chiến tranh lạnh

Chương 3

- Voodoo Child? Là cái quần què gì thế? - Chúng tôi đang lên đường đến Ngāo, tôi hỏi lão nguyên nhân cho việc này.
- Voodoo Child là những đứa trẻ không nên được sinh ra.
- Gì chứ?
- Chúng là những bào thai chết được hồi sinh trước khi đến âm giới. Chung vẫn được lớn lên và sống như bình thường. Dù sống, nhưng linh hồn của chúng bị chia thành hai, mỗi phần nắm giữ sức mạnh của tình yêu và thù hận. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiễn chúng về nơi chúng thuộc về, âm giới.
- ...
- Điều này là cần thiết trước khi chúng giải phóng sức mạnh.
- Giải phóng sức mạnh?
- Đến khi Voodoo Child đủ tuổi, linh hồn thứ hai sẽ đến với linh hồn thứ nhất. Về sức mạnh thì Voodoo Child lúc này không thua 12q, nhưng nếu một 12q là Voodoo Child với sức mạnh đã giải phóng thì dù chắc chắn cục diện thế giới sẽ thay đổi.
- Chúng ta đánh với Voodoo Child chưa?
- 3 năm trước mày nhớ lão Mellodyt bị mất vì tai nạn chứ?
- Gì chứ, đừng nói là...
- ... - Lão Trờm gật đầu.
- Mẹ nó, sao tôi không biết? - Tôi siết chặc bàn tay.
Lão Trờm thở dài rồi kể:
- 3 năm trước chả biết ES (một trong 5 quốc gia) lấy đâu ra 7 Voodoo Child đánh Mõi và Odd Water, trận đó diễn ra ở PhY rất kinh hoàng, Mõi dùng toàn bộ 4 trong 12 mình có cùng 1/3 quân đội, Odd Water thì tung 2 trong 12q với 1/4 quân. Hai quốc gia đó yêu cầu chúng ta tham chiến, nhận thấy được sự nguy hiểm của Voodoo Child cũng ta cũng tham gia.
- Khoan, đừng lùa gà thế chứ, chúng ta được móm nhiêu?
- E hèm, e hèm đùng tào lao để tau kể. Chúng ta cử quân đoàn sang và lão Mellodyt đã tham gia... Cùng 1 trong 12q của chúng ta...
- Gì chứ? Tôi không đi, lẽ nào?
- Ừm, là Sử Nu...