Hàm mã hóa mật khẩu cho twig

Tác giả: Mrducz95

Lâu nay thấy tình hình soi pass trên tiaxgame diễn ra khá phổ biến. Mình nghĩ tại ae lưu pass trực tiếp ko qua mã hóa nên dễ lộ.

Mình share code này cho ae áp dụng vào code của mình, nó mã hóa cũng khá ok và khó soi nha.

{% macro miPass(text,n) %}{% spaceless %}{% set char='w1rt+2y0=u3i#m€e^[email protected]?kl6z¥xq_c7$vb8%n'|split('') %}{% set pass={} %}{% for i,x in char %}{% set pass=pass|merge({(char[i]):(i)}) %}{% endfor %}{% set n,res=n|default(20),'' %}{% for i in text|split('')|reverse %}{{( (pass[i]+n)>=char|length? char[pass[i]+n-char|length] : char[pass[i]+n] ) }}{% endfor %}{% endspaceless %}{% endmacro %}

Trong đó: text là chuỗi ký tự cần mã hóa

n: là chìa khóa từ 1 - 100 (ví dụ ae thay số n bằng độ dài chuỗi thì mò ra pass cũng khá chua đấy!!

char: ae có thể thêm các ký tự để mã hóa càng thêm xịn xò nhé.

Dùng như thế này.

{{ miPass('matkhaucuatoi',10)|trim }}

Chúc ae thành công!